Susan Sarandon

论坛:江湖兵器作者:身是客发表时间:2009-12-07 15:34
還可以啊,很有魅力。
 
梅大嬸上了年紀後演戲還可以看看的,因為電影不再說服人她怎樣怎樣美貌了,而是风度,风度她是有的。不過,上了年紀的女士都會有风度吧,哈哈哈~
 
 
 
 

0 / 0

发表回复
 
 • 标题
 • 作者
 • 时间
 • 长度
 • 点击
 • 评价
 •   呵呵
 • short1 
 • 2009-12-08 01:49
 • 132
 • 676
 • 0/0
 •   同荐
 • 小栗子 
 • 2009-12-06 12:50
 • 129
 • 655
 • 0/0
 •   配图
 • 何永贵 
 • 2009-12-05 19:37
 • 122
 • 1065
 • 0/0

京ICP备14028770号-1