HK TAXI

论坛:创可贴作者:蒙丢发表时间:2013-05-29 10:38当年初到HK,上了计程车,就拿着相机四周乱拍。影像新奇而少许熟悉,可能源自心里多多少少的港片情结?
 
28mm+EKTAR
标签: 添加标签

0 / 0

蒙丢于2013-05-29 10:41编辑

发表回复
 
 • 标题
 • 作者
 • 时间
 • 长度
 • 点击
 • 评价
 •  
 • 胡塑1 
 • 2013-05-30 13:13
 • 29
 • 276
 • 0/0
 •   好看
 • ato 
 • 2013-05-29 21:46
 • 41
 • 238
 • 0/0
 •   那就
 • stoneboy 
 • 2013-05-30 03:30
 • 7
 • 280
 • 0/0

京ICP备14028770号-1