Re: 233,

论坛:江湖色作者:xg1004发表时间:2004-04-02 21:56
喜欢这两幅。
想必你在上这两幅时候是认真挑选后传上来的。
两幅给我带来一种压抑的感觉,一种说不出的感觉。
不管怎么说,你的片子已经说话了。
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
 • 标题
 • 作者
 • 时间
 • 长度
 • 点击
 • 评价
 • 233,
 • mafada 
 • 2004-04-02 09:20
 • 41
 • 1003
 • 0/0
 •   :)
 • mafada 
 • 2004-04-03 08:26
 • 122
 • 307
 • 0/0
 •   好!
 • 笑咪咪杀手 
 • 2004-04-03 17:28
 • 8
 • 209
 • 0/0
 •   :-)
 • mafada 
 • 2004-04-03 08:20
 • 99
 • 278
 • 0/0

京ICP备14028770号-1