mju2·西藏·拉萨机场/离开的前一天

论坛:江湖色作者:贝贝1980发表时间:2005-12-01 16:24和帅帅,R在街头走,忽然想起还从来没有合影,于是对着影子按了一张,第二天,一个人去机场,MJU2没有收起来,一路走在拍,好像没有觉得是在离开。
标签: 添加标签

0 / 0

发表回复
 
 • 标题
 • 作者
 • 时间
 • 长度
 • 点击
 • 评价
 •   是啊
 • 贝贝1980 
 • 2005-12-01 23:35
 • 34
 • 483
 • 0/0
 •   5
 • 贝贝1980 
 • 2005-12-01 16:32
 • 0
 • 651
 • 0/0
 •   4
 • 贝贝1980 
 • 2005-12-01 16:31
 • 0
 • 498
 • 0/0
 •   3
 • 贝贝1980 
 • 2005-12-01 16:30
 • 0
 • 530
 • 0/0
 •   2
 • 贝贝1980 
 • 2005-12-01 16:29
 • 0
 • 587
 • 0/0

京ICP备14028770号-1